« Iza 16:6 Księga Izajasza 16:7 Iza 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego zawyje Moab do Moaba, wszystek wyć będzie: tym, którzy się weselą, z murów z cegły upalonéj, powiadajcie plagi ich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż narzekać będzie Moabczyk przed Moabczykiem, wszyscy kwilić będą; nad gruntami miasta Kirchareset wzdychać będą, mówiąc: Jużci są skażone.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego Moab będzie zawodzić nad Moabem, wszyscy będą zawodzić. Nad gruntami miasta Kir-Chareset będą wzdychać, mówiąc: Już są zniszczone.
4.CYLKOWPrzeto zawodzi Moab nad Moabem, wszystko zawodzi, za powidłami Kir Charesetu wzdychacie znękani.
5.TYSIĄCL.WYD5Przeto Moabici zawodzą nad Moabem, wszyscy razem lamentują. Za rodzynkowymi plackami z Kir-Chareset tylko wzdychają strapieni.
6.BRYTYJKADlatego niech narzekają Moabici nad Moabem, niech wszyscy narzekają, niech jęczą, z powodu rodzynkowych placków z Kir-Chareset zupełnie przybici.
7.POZNAŃSKADlatego lament podniosą Moabici, wszyscy lamentować będą nad Moabem, żałować ciast rodzynkowych z Kir-Chareset, wzdychając przygnębieni.
8.WARSZ.PRASKABoleją więc Moabici nad Moabem, głośno lamentują wszyscy razem. Za rodzynkowymi plackami z Kir – Chareset tęsknią wszyscy bardzo zmartwieni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Moab zawodzi nad Moabem – wszystko zawodzi; znękani wzdychacie za podstawami Kir Charesetu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego niech zapłacze Moab nad sobą samym, niech płaczą wszyscy jego mieszkańcy! Już jęczą na wspomnienie rodzynkowych placków pieczonych w Kir-Chareset, jęczą - ach, jak przybici!