« Iza 16:8 Księga Izajasza 16:9 Iza 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego płakać będę w płaczu Jazer, winnice Sabama: upoję cię łzą moją, Hesebonie i Eleale! bo na zbieranie win twoje i na żniwo twoje okrzyk tłoczących przypadł.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż płaczę dla płaczu Jazerczyków, i dla winnicy Sabama oblewam się łzami mojemi, o Hesebonie, i Eleale! bo na letni owoc twój, i na żniwo twoje przypadł okrzyk wojenny.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego jak opłakuję Jazer, będę opłakiwał winorośl Sibmy. Zroszę cię swymi łzami, Cheszbonie i Eleale, bo na twój letni owoc i na twoje żniwo padł okrzyk wojenny.
4.CYLKOWDla tego opłakują, tak jak płaczą nad Jaazerem, winnicę Sybmy, oraszam cię łzą moją Cheszbonie i Elaleh! bo na zbiory i winobranie twoje okrzyk wojenny przypadł.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego zapłaczę, jak płacze Jazer nad winnicami Sibmy. Zroszę cię swymi łzami, o Cheszbon i Eleale, bo na twe owoce i twe winobranie padł krzyk wojenny.
6.BRYTYJKADlatego wraz z Jazerem opłakuję krzew winny Sibmy, zraszam cię własną łzą, Cheszbonie i Eleale, gdyż na twoją jesień i na twoje owocobranie przypadły wojenne okrzyki wroga
7.POZNAŃSKADlatego gorzko opłakuję Jazer, winne krzewy Sibma, zroszę swymi łzami Cheszbon i Elale. Bo na twój plon i twe winobranie padł okrzyk wojenny.
8.WARSZ.PRASKADlatego płakał będę tak jak płacze Jazer nad tobą, o Sibmy winnico. Zraszam was łzami własnymi wy Cheszbonie i Eleale. Bo nad twym owocem i nad winobraniem rozlega się krzyk przeraźliwy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak, jak płaczą za Jaazerem i opłakują winnicę Sebmy, moją łzą zraszam cię Cheszbonie i Elale! Bo na twe zbiory i winobranie przypadł wojenny okrzyk.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego będę opłakiwał - wraz z opłakującymi z Jazer - winorośl Sibmy. Wzbiorą me łzy nad tobą, Cheszbonie i Elale, gdyż nad plonami twego lata i nad twoimi żniwami zabrzmiał okrzyk wojenny!