« Iza 17:1 Księga Izajasza 17:2 Iza 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Opuszczone miasta Aroer będą dla trzód: i będą tam legać, a nie będzie, ktoby płoszał.
2.GDAŃSKA.1881Miasta Aroer opuszczone będą; dla trzód będą, które tam odpoczywać będą, a nie będzie, ktoby je straszył.
3.GDAŃSKA.2017Miasta Aroeru będą opuszczone. Będą dla trzód, by się tam kładły, a nikt ich nie spłoszy.
4.CYLKOWOpuszczone będą miasta wokoło Aroeru, trzodom oddane, i koczować tam będą, a nikt nie spłoszy.
5.TYSIĄCL.WYD5Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się [tam] pokładą, i nikt ich nie spłoszy.
6.BRYTYJKAOpuszczone są na zawsze jego miasta, przypadną trzodom; te będą leżeć, a nikt nie będzie ich płoszył.
7.POZNAŃSKAOpuszczone jego miasta staną się na długo [pastwiskiem] dla trzód; tam będą się kładły i nikt ich płoszyć nie będzie.
8.WARSZ.PRASKAJego domostwa opustoszeją na zawsze, i w miejscach tych będą się pasły trzody. Spokojnie będą tam odpoczywać i nikt ich już nie spłoszy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miasta wokoło Aroeru będą opuszczone oraz oddane trzodom, zatem tam będą koczować i nikt ich nie spłoszy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOpuszczone miasta Aroer przypadną stadom. Uczynią tam sobie legowisko i nikt nie będzie ich płoszył.