« Iza 17:2 Księga Izajasza 17:3 Iza 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ustanie pomoc od Ephraima, i królestwo od Damaszku: a ostatki Syryi będą jako sława synów Izraelowych, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881I ustanie obrona od Efraima, i królestwo od Damaszku, i od ostatka Syryjczyków, i jako sława synów Izraelskich zniszczeją, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Nastąpi koniec twierdzy Efraima i królestwa Damaszku. A z resztką Syrii będzie jak z chwałą synów Izraela, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWI zniknie warownia z Efraimu, i królestwo z Dammesku i z reszty Aramu; do świetności synów Israela podobni będą, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Odbiorą warownię Efraimowi, a królestwo Damaszkowi. Z resztą zaś Aramu stanie się tak, jak z chlubą synów Izraela - wyrocznia Pana Zastępów.
6.BRYTYJKAI będzie koniec z warownią Efraima i z królestwem Damaszku. A z resztką Aramejczyków będzie jak z chwałą synów Izraela – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKANastąpi koniec twierdzy w Efraimie i królowania w Damaszku. Z losem zaś reszty Aramu będzie tak, jak z chwałą synów Izraela. Taki jest wyrok Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAEfraim będzie pozbawiony swych umocnień, Damaszek zaś władzy królewskiej. A z resztą Aramu stanie się to samo co kiedyś z chwałą całego Izraela. Oto wyrok Pana Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z Efraima zniknie warownia, a królestwo z Damaszku oraz reszty Aramu; a oni staną się podobni do świetności synów Israela – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITEfraim straci warownię, Damaszek władzę królewską, a z resztą Aramu będzie tak, jak z chwałą synów Izraela - oświadcza PAN Zastępów.