« Iza 18:1 Księga Izajasza 18:2 Iza 18:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która śle na morze posły w naczyniu z papierowego drzewka po wodach. Idźcie, Aniołowie prędcy, do narodu rozerwanego i rozszarpanego, do ludu strasznego, po którym niemasz innego, do narodu czekającego i podeptanego, którego ziemię rzeki rozerwały.
2.GDAŃSKA.1881Która posyła posłów przez morze po wodach w łodziach z sitowia, mówiąc: Idźcie, posłowie prędcy! do narodu rozszarpanego i splundrowanego, do ludu strasznego z dawna i dotąd, do narodu do szczętu podeptanego, którego ziemię rzeki rozerwały.
3.GDAŃSKA.2017Która wysyła posłów przez morze w łodziach z sitowia po wodach, mówiąc: Idźcie, prędcy posłańcy, do narodu rozszarpanego i splądrowanego, do ludu, który budzi grozę, odkąd istnieje, do narodu zdeptanego do szczętu, którego ziemię rozrywają rzeki.
4.CYLKOWKtóra wysyłasz morzem posłańców i w łodziach z sitowia po powierzchni wód! Idźcie posłowie szybcy do narodu rosłego i porywczego, do narodu strasznego, odkąd jest i nadal, do narodu równającego wszystko pod sznur zniszczenia, co to przerzynają strumienie kraj jego.
5.TYSIĄCL.WYD5wysyłasz posłów przez morze, na łódkach papirusowych poprzez wody! Idźcie, rączy posłańcy, do ludności rosłej i o skórze brązowej, do narodu, co budzi trwogę, odkąd istnieje, do ludności potężnej i zdobywczej, której kraj przecinają rzeki.
6.BRYTYJKAKtóra wysyła posłów przez morze i wody w łodziach papirusowych: Idźcie, posłowie szybcy do narodu rosłego z gładką skórą, do ludu, który daleko i szeroko budzi grozę, do narodu znanego z siły i podboju, którego kraj przecinają rzeki!
7.POZNAŃSKAktóra posłów przez morze wysyła w czółnach trzcinowych po wód powierzchni! Odejdźcie, wy prędcy wysłańcy, do narodu rosłego, o brązowej skórze, do szczepu, który budzi grozę daleko, szeroko, do ludu o potężnej i miażdżącej sile, którego ziemię przerzynają rzeki!
8.WARSZ.PRASKATy, która wysyłasz swych ludzi przez morze na łódkach papirusowych! Idźcie, wy pospiesznie wysłani posłowie do mężów rosłych o brązowych twarzach, do ludu, który zawsze budził lęk dokoła, do pokolenia potężnie władającego, do ziemi poznaczonej rzekami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.która morzem, w łodziach z sitowia, wysyłasz posłańców po powierzchni wód! Idźcie szybcy posłowie do rosłego i porywczego narodu, do narodu strasznego odkąd jest i nadal; do narodu, co wszystko równa pod sznur zniszczenia; tego, którego kraj przecinają rzeki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWysyła ona posłów drogą morską, suną w łodziach z papirusu po wodzie: Idźcie - mówi - szybcy posłańcy, do narodu rosłego, z gładką skórą, do ludu budzącego grozę blisko i daleko, do narodu oręża i podboju, którego kraj przecinają rzeki!