« Iza 18:3 Księga Izajasza 18:4 Iza 18:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan do mnie: Uspokoję się, a patrzyć będę na miejscu mojem, jako światło w południe jasne jest, a jako obłok rosisty we żniwa.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem tak mówi Pan do mnie: Uspokoję się, a przypatrywać się będę z przybytku mojego, a będę jako ciepło jasne po deszczu, a jako obłok wypuszczający rosę gorącości żniwa.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN do mnie: Będę spokojny i będę przypatrywać się z mojego przybytku – jak pogodne ciepło po deszczu, jak obłok rosy w upalne żniwo.
4.CYLKOWBo tak rzekł Wiekuisty do mnie: Spokojnie spozierać będę z przybytku Mojego, niby ciepło łagodne na trawy, niby obłok zraszający w znoju żniwa.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem tak mi rzekł Pan: Z miejsca, gdzie jestem, patrzę spokojny, niby ciepło pogodne przy świetle słońca, niby obłok rosisty w upalne żniwo.
6.BRYTYJKAGdyż tak rzekł Pan do mnie: Spokojnie będę się przyglądał z jego miejsca, jak żar przy świetle słonecznym, jak obłok rosy w skwarze żniw.
7.POZNAŃSKATak bowiem rzekł Jahwe do mnie: - Ze swej siedziby będę się przyglądał niewzruszony, podobny do promiennego żaru słonecznego światła [lub] do obłoku rosy w upalne żniwo.
8.WARSZ.PRASKAPan tak bowiem powiedział do mnie: Stąd, gdzie się znajduję, patrzę na wszystko i jestem jak jasne promienie ciepła wysyłane przez światło, albo jak nasycone wilgocią obłoki czasu żniwa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo tak do mnie powiedział WIEKUISTY: Z Mego Przybytku będę spokojnie patrzeć, niczym łagodne ciepło, które spływa na trawy; niczym obłok co zrasza żniwa w znoju.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak powiedział PAN do mnie: Spokojnie będę przyglądał się z mojego miejsca, jak słońce w dzień upału lub jak obłok rosy w skwarze żniw.