« Iza 19:17 Księga Izajasza 19:18 Iza 19:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W on dzień będzie pięć miast w ziemi Egipskiéj, które będą mówić językiem Chananejskim, i przysięgać przez Pana zastępów: jedno będą zwać miastem słonecznem.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego będzie pięć miast w ziemi Egipskiej, mówiących językiem Chananejskim, a przysięgających przez Pana zastępów; lecz jedno z nich miastem spustoszenia nazwane będzie.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu w ziemi Egiptu będzie pięć miast mówiących językiem Kanaanu i przysięgających na PANA zastępów, a jedno z nich będzie nazwane Miastem Spustoszenia.
4.CYLKOWDnia onego będzie pięć miast w ziemi Micraim mówiących językiem Kanaanu, a przysięgających na Wiekuistego zastępów; miastem słońca nazwaném będzie jedno.
5.TYSIĄCL.WYD5W ów dzień będzie pięć miast w kraju egipskim, mówiących językiem kananejskim, które przysięgać będą na Pana Zastępów; jedno z nich będzie zwane Ir-Haheres.
6.BRYTYJKAW owym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Pana Zastępów; jedno z nich zwą Ir-Heres.
7.POZNAŃSKADnia onego będzie w Egipcie pięć miast mówiących językiem Kanaanu i przysięgających na Jahwe Zastępów. Jedno [z tych miast] nazwane będzie "Miastem Słońca".
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych będzie jeszcze w Egipcie pięć miast mówiących językiem kanaańskim. Otóż mieszkańcy owych miast będą składać przysięgę na Pana Zastępów. Jednym z tych miast okaże się Ir–Hahares.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia będzie w ziemi Micraim pięć miast mówiących językiem Kanaanu i przysięgających na WIEKUISTEGO Zastępów; jedno będzie nazwane miastem zniszczenia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu pięć miast w ziemi egipskiej będzie mówić językiem kananejskim i przysięgać na PANA Zastępów, a jedno z nich nazwą Miastem Zniszczenia.