« Iza 19:18 Księga Izajasza 19:19 Iza 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W on dzień będzie ołtarz Pański wpośród ziemie Egipskiéj, a słup Pański podle granice jego.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego stanie ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu będzie ołtarz dla PANA pośród ziemi Egiptu i słup dla PANA przy jego granicy.
4.CYLKOWDnia onego stanie ołtarz Wiekuistego w pośród ziemi Micraim i posąg na granicy jej Wiekuistemu poświęcony.
5.TYSIĄCL.WYD5W ów dzień ołtarz Pana będzie się znajdował pośrodku kraju egipskiego, a przy jego granicy stela na cześć Pana.
6.BRYTYJKAW owym dniu stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego granicach.
7.POZNAŃSKAW on dzień będzie ołtarz dla Jahwe pośród krainy egipskiej i kolumna Jahwe opodal jej granicy.
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych będzie się jeszcze znajdował w samym środku krainy egipskiej ołtarz na cześć Pana w pobliżu granicy – stela na cześć Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia stanie wśród ziemi Micraimu ołtarz WIEKUISTEGO oraz posąg na jego granicy, poświęcony WIEKUISTEMU.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu w ziemi egipskiej stanie ołtarz dla PANA i słup pamiątkowy dla PANA przy jego granicy.