« Iza 2:9 Księga Izajasza 2:10 Iza 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wnidź do skały, a skryj się wykopanéj ziemi przed obliczem strachu Pańskiego i przed jasnością majestatu jego.
2.GDAŃSKA.1881Wnijdź w skałę, a skryj się w prochu przed strachem Pańskim, i przed chwałą majestatu jego.
3.GDAŃSKA.2017Wejdź w skałę i ukryj się w prochu ze strachu przed PANEM i przed chwałą jego majestatu.
4.CYLKOWWnijdź w skałę, a skryj się w prochu w trwodze przed Wiekuistym i blaskiem majestatu Jego!
5.TYSIĄCL.WYD5Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu.
6.BRYTYJKAWejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.
7.POZNAŃSKAWchodź między skały i w prochu się ukryj z trwogi przed Jahwe, przed blaskiem jego potęgi, gdy On powstanie, by ziemię porazić.
8.WARSZ.PRASKAUchodź więc między skały, ukryj się w prochu ziemi przed obliczem strasznego Pana, przed blaskiem Jego majestatu, kiedyś się podniesie, aby drżeniem napełnić całą ziemię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wejdź w skałę, skryj się w prochu w trwodze przed WIEKUISTYM i blaskiem Jego majestatu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWejdź między skały i ukryj się w prochu ze strachu przed PANEM, przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie, by roztrzaskać ziemię!