« Iza 2:6 Księga Izajasza 2:7 Iza 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Napełniona jest ziemia śrebra i złota, i niemasz końca skarbom jego: i napełniła się ziemia jego koni, i niemasz liczby poczwornych jego.
2.GDAŃSKA.1881I napełniona jest ziemia ich srebrem i złotem, a końca niemasz skarbom ich.
3.GDAŃSKA.2017Ich ziemia jest pełna srebra i złota i nie ma końca ich skarbom. Ich ziemia jest pełna koni i nie ma końca ich rydwanom.
4.CYLKOWI pełna ziemia jego srebra i złota, a niemasz końca skarbom jego; i pełna ziemia jego rumaków, a niemasz końca wozom jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest koni, a wozy jego nieprzeliczone.
6.BRYTYJKAIch ziemia jest pełna srebra i złota, tak że nie ma końca ich skarbom. I pełna jest ich ziemia koni, tak że nie ma końca ich wozom wojennym.
7.POZNAŃSKAKraj jego pełen jest srebra i złota, a jego skarby są nieprzebrane. Kraina pełna rumaków [bojowych] i niezliczonych wozów wojennych.
8.WARSZ.PRASKAKraj jego jest pełen srebra i złota tudzież przeogromnych skarbów. W kraju jest też mnóstwo koni i niezliczone ilości rydwanów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ziemia pełna jest srebra i złota, i nie ma końca ich skarbom; ziemia pełna jest ich rumaków i nie ma końca ich wozom.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPełna jest jego ziemia srebra i złota i nie ma końca jego skarbom. Pełna jest jego ziemia koni i nie ma końca rydwanom.