« Iza 20:5 Księga Izajasza 20:6 Iza 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzecze obywatel wyspy téj w on dzień: Oto ta była nadzieja nasza, do którycheśmy się uciekli o pomoc, aby nas wybawili od króla Assyryjskiego: a jakoż my będziemy ujść mogli?
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzecze dnia onego obywatel tej wyspy: Oto toć jest ucieczka nasza, do którejśmy uciekali o pomoc, abyśmy wyswobodzeni byli z mocy króla Assyryjskiego; jakożbyśmy tedy ujść mogli?
3.GDAŃSKA.2017Tego dnia mieszkaniec tej wyspy powie: Oto co się stało z naszą nadzieją, do której uciekliśmy się o pomoc, abyśmy zostali wyzwoleni od króla Asyrii. A teraz jak zdołamy ujść cało?
4.CYLKOWI powiedzą mieszkańcy wybrzeża tego w on dzień: Oto taką otucha nasza, do którejśmy się uciekli o pomoc, aby się ocalić od króla Aszur, i jakże ujść nam?
5.TYSIĄCL.WYD5I powiedzą w ów dzień mieszkańcy tego wybrzeża: Oto, co się stało z tym, w którym pokładaliśmy nadzieję i do którego uciekaliśmy się o pomoc, ażeby nas wybawił od króla asyryjskiego! A teraz jak się ocalimy sami?
6.BRYTYJKAI powie mieszkaniec tego wybrzeża w owym dniu: Tak oto dzieje się z tymi, którzy byli naszą nadzieją i do których uciekaliśmy się o pomoc, aby ratować się przed królem Asyrii. Jakże się sami uratujemy?
7.POZNAŃSKAMieszkańcy tego kraju nadmorskiego mówić będą owego dnia: Oto taki los spotkał tych, w których pokładaliśmy nadzieję, do których uciekaliśmy się o pomoc, aby nas ratowali przed królem Asyrii. Jakże [teraz] sami zdołamy ujść cało?
8.WARSZ.PRASKAZaś mieszkańcy krainy nadmorskiej tak powiedzą w dniu owym: „Oto, co spotkało tego, któremu zaufaliśmy tak bardzo i u którego szukaliśmy schronienia i opieki przed królem asyryjskim. Jakże więc teraz sami zdołamy się ocalić?”
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w ów dzień mieszkańcy tego wybrzeża powiedzą: Oto taką jest nasza nadzieja, do której się zwróciliśmy o pomoc, by ocaleć przed królem Aszuru; więc jakże mamy ujść?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu powiedzą mieszkańcy tego wybrzeża: Oto i nasza nadzieja! A my biegliśmy tam po pomoc, by uratować się przed królem Asyrii! Jak my się teraz uratujemy?