« Iza 21:9 Księga Izajasza 21:10 Iza 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Młódźbo moja, i synowie bojewiska mego! com słyszał od Pana zastępów, Boga Izraelowego, opowiedziałem wam.
2.GDAŃSKA.1881Babilon jest gumno moje, i zboże bojewiska mego. Com słyszał od Pana zastępów, Boga Izraelskiego, tom wam opowiedział.
3.GDAŃSKA.2017O moi wymłóceni i zboże mego klepiska! Co usłyszałem od PANA zastępów, Boga Izraela, to wam oznajmiłem.
4.CYLKOWWymłócony mój, synu klepiska mojego! com słyszał od Wiekuistego zastępów, Pana w Israelu, oznajmiłem wam.
5.TYSIĄCL.WYD5O mój ty [ludu] wymłócony i wytłuczony na klepisku! Co usłyszałem od Pana Zastępów, Boga Izraela, to ci oznajmiłem.
6.BRYTYJKAO, ludu ty mój, wymłócony i podeptany na klepisku! Co usłyszałem od Pana Zastępów, Boga izraelskiego, to wam zwiastowałem.
7.POZNAŃSKAO mój zmiażdżony [jak] na klepisku synu! Com słyszał od Jahwe Zastępów, Boga Izraela, to wam oznajmiłem!
8.WARSZ.PRASKAO ty, mój [ludu] wymłócony, ty jakże zmiażdżony cały! Ogłaszam ci to, co się dowiedziałem od Pana Zastępów i od Boga Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój wymłócony synu mojego klepiska! Co słyszałem od WIEKUISTEGO Zastępów, Pana w Israelu – to wam oznajmiłem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITO, jakże cię wymłócono! O, ty ofiaro mojego młócenia! Ogłaszam wam to, co usłyszałem od PANA Zastępów, Boga Izraela!