« Iza 21:13 Księga Izajasza 21:14 Iza 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zabieżawszy pragnącemu przynieście wody, którzy mieszkacie w ziemi na południe: z chlebem zabieżcie uciekającemu.
2.GDAŃSKA.1881Niech zabieżą pragnącemu, niosąc wodę obywatele ziemi Temańskiej; z chlebem jego niech wynijdą przeciw uciekającemu.
3.GDAŃSKA.2017Niech mieszkańcy Tema wyjdą z wodą naprzeciw spragnionych, ze swoim chlebem niech wyjdą na spotkanie uciekającym.
4.CYLKOWNaprzeciw spragnionemu przynieście wody, mieszkańcy ziemi Thema, którzy chlebem swoim podejmujecie wychodźców.
5.TYSIĄCL.WYD5wynieście wodę naprzeciw spragnionych! Mieszkańcy kraju Tema, z chlebem waszym wyjdźcie na spotkanie uchodźców!
6.BRYTYJKAMieszkańcy kraju Tema, wyjdźcie z wodą naprzeciw spragnionego, wyjdźcie z chlebem na spotkanie uciekającego,
7.POZNAŃSKAKażcie wyjść z wodą naprzeciw spragnionym, o wy, mieszkańcy krainy Tema! Uchodźcom zanieście chleba!
8.WARSZ.PRASKASpragnionemu wyjedźcie na spotkanie z wodą, chleba wynieście mieszkańcom Tema, wyjdźcie na spotkanie uchodźcom!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mieszkańcy ziemi Tema, którzy swym chlebem podejmujecie wychodźców przynieście wody spragnionemu, co jest naprzeciw.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjdźcie z wodą spotkać spragnionego, mieszkańcy ziemi Tema! Z chlebem wyjdźcie na spotkanie zbiega!