« Iza 21:15 Księga Izajasza 21:16 Iza 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan do mnie: Jeszcze za jeden rok, jako za rok najemnika, i ustanie wszystka sława Cedar.
2.GDAŃSKA.1881Gdyż tak rzekł Pan do mnie: Że po roku, jaki jest rok najemniczy, ustanie wszystka sława Kedar.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż tak Pan powiedział do mnie: Za rok, liczony jak rok najemnika, ustanie cała chwała Kedaru.
4.CYLKOWBo tak rzekł Pan do mnie: Po roku, podobnym do lat najemnika, a zginie wszystka sława Kedaru.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem tak powiedział Pan do mnie: Jeszcze jeden rok taki, jak rok najemnika, a skończy się cała chluba Kedaru.
6.BRYTYJKATak bowiem rzekł Pan do mnie: Dokładnie za rok, obliczony ściśle jak rok najemnika, skończy się wszelka wspaniałość Kedaru.
7.POZNAŃSKAAlbowiem to Pan rzekł do mnie: - Jeszcze trzy lata [liczone] jako lata najemnika, a przepadnie cała potęga Kedaru.
8.WARSZ.PRASKAI tak również Pan do mnie mówił: Jeszcze jeden rok, taki jak rok pracy najemnego robotnika, i to samo spotka ową potęgę synów Kedaru.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Pan tak do mnie powiedział: Po roku, podobnym do lat najemnika, zginie wszelka sława Kedaru.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak powiedział do mnie Pan: Za rok, wyliczony jak rok najemnika, skończy się wszelka chwała Kedaru.