« Iza 21:16 Księga Izajasza 21:17 Iza 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ostatek pocztu strzelców mocnych, synów Cedar, umniejszon będzie; bo Pan, Bóg Izraelów, mówił.
2.GDAŃSKA.1881A ostatek pocztu strzelców mężnych synów Kedar będzie umniejszony; albowiem to Pan Bóg Izraelski mówił.
3.GDAŃSKA.2017A reszta spośród łuczników, dzielni wojownicy spośród synów Kedaru, będzie zmniejszona. Tak bowiem powiedział PAN, Bóg Izraela.
4.CYLKOWA pozostały poczet łuków, bohaterskich synów Kedaru, małym będzie, bo Wiekuisty, Bóg Israela to wyrzekł.
5.TYSIĄCL.WYD5Zostanie też z pocztu łuczników, dzielnych synów Kedaru, bardzo niewielu; tak Pan, Bóg Izraela, powiedział.
6.BRYTYJKAA resztka z liczby łuczników, rycerskich synów Kedaru, będzie nieliczna, gdyż Pan, Bóg Izraela, powiedział.
7.POZNAŃSKAPozostały zaś poczet łuczników spośród dzielnych synów Kedaru będzie nader nikły liczebnie. - Tak bowiem powiedział Jahwe, Bóg Izraela.
8.WARSZ.PRASKANie pozostanie prawie żaden z ich łuczników, bo Pan Bóg Izraela tak postanowił.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pozostały zastęp łuków, bohaterskich synów Kedaru, będzie już bardzo mały – bo powiedział to WIEKUISTY, Bóg Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA reszta łuczników, bohaterskich synów Kedaru, będzie nieliczna, gdyż PAN, Bóg Izraela, tak postanowił.