« Iza 21:7 Księga Izajasza 21:8 Iza 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zawołał lew: Na strażnicy Pańskiéj ja jestem, stojąc ustawicznie we dnie i na straży mojéj jam jest, stojąc po wszystkie nocy.
2.GDAŃSKA.1881Tedy zawołał jako lew: Panie mój! jać stoję na straży ustawicznie we dnie; nawet na straży mojej staję na każdą noc.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zawołał jak lew: Panie mój! Stoję ciągle za dnia na wieży strażniczej; stoję na warcie całymi nocami.
4.CYLKOWI zawołał jako lew: Na straży Panie stoję ustawicznie we dnie, i na warcie mojej stawam po wszystkich nocach.
5.TYSIĄCL.WYD5I zawołał strażnik: Na wieży strażniczej, o Panie, stoję cały dzień, na moim stanowisku co noc jestem na nogach.
6.BRYTYJKAWtem zawołał strażnik: Na strażniczej wieży, Panie, ustawicznie stoję dzień w dzień i trwam na warcie noc w noc.
7.POZNAŃSKAI zawołał: - Widzę; Na straży stoję ja, Panie, stale, dzień cały; trwam na mym posterunku przez wszystkie noce.
8.WARSZ.PRASKAI nagle strażnik zawołał: Na wieży strażniczej, o Panie, przebywam przez prawie cały dzień, na miejscu, z którego patrzę, stoję wytrwale noc całą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zawołał jak lew: We dnie ustawiczne stoję na straży Pana oraz na mojej warcie stoję po wszystkich nocach!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtem strażnik zawołał: Panie, stoję na wieży ciągle - co dnia. Na mej wartowni trwam wiernie co noc.