« Iza 27:9 Księga Izajasza 27:10 Iza 27:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo miasto obronne spustoszeje, piękne będzie opuszczone i zostawione jako pustynia: tam się będzie pasł cielec i tam legać będzie i spasie wierzchołki jego.
2.GDAŃSKA.1881Gdy miasto obronne spustoszeje, a będzie mieszkaniem porzuconem i spustoszonem jako pustynia. Tam się paść, i tam legać będzie cielec, i ogryzie latorosłki jego.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż miasto obronne opustoszeje, a będzie mieszkaniem porzuconym i opuszczonym jak pustynia. Tam cielec będzie się paść, tam będzie leżeć i ogryzać jego gałązki.
4.CYLKOWBo oto stanie się gród warowny osamotnionym, siedzibą porzuconą i opuszczoną jako pustynia. Paść się tam będą cielęta, i tam się wylegać, i niszczyć zarośla jego.
5.TYSIĄCL.WYD5ponieważ warowne miasto stanie się pustkowiem, siedzibą wyludnioną i jak pustynia opustoszałą. Tam pasać się będzie stado cieląt, tam kłaść się i skubać jego gałązki.
6.BRYTYJKAGdyż miasto warowne opustoszało, jest mieszkaniem bezludnym, opuszczonym jak pustynia; tam będzie się paść cielę i tam będzie leżeć i ogryzać jego gałązki.
7.POZNAŃSKAOto miasto warowne opustoszeje, [pozostanie] miejscem opuszczonym i osamotnionym jak pustynia. Bydło tam paść się będzie, tam będzie spoczywać, obgryzać gałęzie.
8.WARSZ.PRASKANa miejscu dawnej twierdzy jest teraz pustynia i opuszczone są wszystkie domostwa; sama pustka dokoła. Trzody się tam pasą, tam polegują i skubią gałązki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto warowny gród stanie się osamotnionym, siedzibą opuszczoną i porzuconą jak pustynia. Tam będą się paść cielęta, tam też się wylegiwać oraz niszczyć jego zarośla.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOwszem, miasto niedostępne osamotniało, stało się wyludnionym mieszkaniem, opuszczonym niczym pustynia. Paść się tam będą cielęta, położą się, by ogryzać gałązki.