« Iza 27:10 Księga Izajasza 27:11 Iza 27:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W suchości żniwa jego będą pokruszone, niewiasty przychodzące a uczące ją; bo nie jest lud mądry: przeto nie zlituje się nad nim, który go uczynił, a który go stworzył, nie przepuści mu.
2.GDAŃSKA.1881Gdy poschną gałązki jego, pokruszone będą, a niewiasty przyszedłszy zapalą je. Albowiem ten lud nie ma żadnego rozumu; przetoż nie zmiłuje się nad nim, który go uczynił, a który go stworzył, nie zlituje się nad nim.
3.GDAŃSKA.2017Gdy jego gałązki uschną, będą się odłamywać; przyjdą kobiety i spalą je. Ten lud bowiem nie ma żadnego rozumu; dlatego ten, który go uczynił, nie zlituje się nad nim, a ten, który go stworzył, nie okaże mu żadnej łaski.
4.CYLKOWGdy poschną gałązki jego będą odłamane, kobiety przyjdą i rozniecą niemi ogień. Bo nie jest to lud rozumny, przeto nie lituje się nad nim Twórca jego, a Mistrz jego nie przepuszcza mu.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy jego gałęzie uschną, zostaną odłamane; przyjdą kobiety i spalą je. Bo jest to naród nierozumny. Dlatego nie zmiłuje się nad nim jego Stwórca ani mu Stworzyciel jego nie okaże litości.
6.BRYTYJKAGdy jego gałązki uschną, będą się łamać; przyjdą kobiety i spalą je. Gdyż to jest lud nierozumny; dlatego jego Stwórca nie zlituje się nad nim, a Ten, który go stworzył, nie okaże mu łaski.
7.POZNAŃSKAGdy poschną jego konary i odłamane zostaną, przyjdą niewiasty i użyją je na opał. Bo nie jest to naród rozsądny, więc jego Stwórca nie będzie miał nad nim litości i jego Stworzyciel nie okaże mu łaski.
8.WARSZ.PRASKAOdłamuje się uschłe już drzew różnych gałęzie, kobiety przychodzą i robią z nich ognisko. Cały ten lud jest pozbawiony mądrości i dlatego nie okaże im miłosierdzia Stwórca, nie ulituje się nad nimi Ten, który ich stworzył.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy jego gałązki poschną – będą odłamane, przyjdą kobiety oraz rozniecą nimi ogień. Bo nie jest to lud rozumny; dlatego nie lituje się nad nim jego Stwórca, nie przepuszcza Ten, który go uformował.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jej gałązki uschną, popękają, a kobiety zbiorą je na rozpałkę. Gdyż to lud nierozumny! Dlatego nie zlituje się nad nim jego Stwórca, a Ten, który go utworzył, nie okaże mu łaski.