« Iza 27:11 Księga Izajasza 27:12 Iza 27:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie: W on dzień pobije Pan od łożyska rzeki aż do potoku Egipskiego, a wy się zgromadzicie, jeden i jeden, synowie Izraelowi.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego, gdy się Pan będzie mścił od łożyska rzeki aż do potoku Egipskiego, wy synowie Izraelscy po jednemu zebrani będziecie.
3.GDAŃSKA.2017Tego dnia PAN będzie młócił od koryta rzeki do potoku Egiptu; i wy, synowie Izraela, będziecie zbierani jeden po drugim.
4.CYLKOWI będzie dnia onego, strząśnie was Wiekuisty od prądu rzeki aż do potoku Egipskiego, a zbierani będziecie po jednemu, synowie Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5Stanie się w ów dzień, że Pan wymłóci kłosy - od Rzeki aż do Potoku Egipskiego; i wy, synowie Izraela, wszyscy co do jednego zostaniecie zebrani.
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim.
7.POZNAŃSKAI będzie tak, że dnia tego Jahwe wymłóci kłosy od Eufratu aż po rzekę Egiptu, i wy - synowie Izraela - zbierani będziecie po jednym, każdy z osobna.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym Pan przeprowadzi młockę od szybkiego strumyka aż do rzeki w Egipcie, a wy, synowie Izraela, wszyscy się razem zbierzecie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie owego dnia, że WIEKUISTY was strząśnie, od prądu rzeki aż do potoku Micraimu, i będziecie zbierani po jednym, synowie Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu jednak PAN wymłóci kłosy, od strumienia Eufratu aż po Potok Egipski; a wy, synowie Izraela, będziecie zbierani jeden po drugim.