« Iza 27:4 Księga Izajasza 27:5 Iza 27:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czyli raczéj zatrzyma moc moję? uczyni mi pokój, pokój mi uczyni?
2.GDAŃSKA.1881Izali kto ujmie siłę moję, aby uczynił pokój zemną? aby pokój, mówię, uczynił zemną?
3.GDAŃSKA.2017Niech raczej uchwyci moją siłę, aby zawrzeć ze mną pokój, a pokój ze mną uczyni.
4.CYLKOWChyba chwyconoby się potęgi Mojej, zawarto pokój zemną, pokój zawarto zemną.
5.TYSIĄCL.WYD5Albo raczej niech się trzyma mojej opieki i zawrze pokój ze Mną, pokój ze Mną niech zawrze!
6.BRYTYJKAChyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną pokój; niech zawrą ze mną pokój.
7.POZNAŃSKAChyba że schroni się pod moją opiekę i zawrze pokój ze mną, pokój ze mną zawrze!
8.WARSZ.PRASKANiech wszyscy u Mnie szukają schronienia, niech zabiegają o pokój ze Mną niech ze Mną zawrą przymierze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Raczej niech chwycą się Mej potęgi i zawrą ze Mną pokój, tak, zawrą ze Mną pokój.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRaczej niech skorzystają z mej ochrony, niech zawrą ze Mną pokój - tak, niech zawrą ze Mną pokój!