« Iza 27:6 Księga Izajasza 27:7 Iza 27:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali według plagi onego, który go bije, ubił go? albo jako zabił zabite jego, tak zabit jest?
2.GDAŃSKA.1881Bo izali go tak uderzy, jako uderzył nieprzyjaciela jego? albo izali go zamordował, jako inni są zamordowani od niego?
3.GDAŃSKA.2017Czy uderzył go, jak uderzył jego wroga? Czy zabito go, jak inni zostali zabici przez niego?
4.CYLKOWAlboż go tak gromił, jako zgromił pogromcę jego, alboż legł on tak, jako legli polegli jego?
5.TYSIĄCL.WYD5Czy uderzył On w niego tak, jak w jego katów? Czy zabił, jak pozabijał jego zabójców?
6.BRYTYJKACzy uderzył go tak, jak uderzył tego, który jego uderzył? Czy był tak mordowany, jak byli mordowani jego mordercy?
7.POZNAŃSKACzyż [Bóg] chłostał go tak, jak smagał jego oprawców? Czyż zabijał go tak, jak pobił jego zabójców?
8.WARSZ.PRASKAAle czy dotknął go tak, jak dotknął kiedyś jego oprawców? Czy zgładził go tak okrutnie, jak kiedyś gładził jego morderców?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo czy go tak uderzył, jak uderzył jego pogromcę? Albo czy on tak poległ, jak legli jego polegli?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy [Pan] bił [Izraela] tak, jak jego ciemięzcy? Czy niszczył go tak, jak jego niszczyciele?