« Iza 33:14 Księga Izajasza 33:15 Iza 33:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto chodzi w sprawiedliwościach, a mówi prawdę: który porzuca łakomstwo z potwarzy, a otrząsa ręce swe od wszelkiego podarku: który zatyka uszy swe, aby nie słuchał krwie, a zamruża oczy swe, aby nie patrzał na złe.
2.GDAŃSKA.1881Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego; który się zyskiem niesprawiedliwym brzydzi; który otrząsa ręce swe, aby darów nie brał; który zatula uszy swe, aby nie słuchał o rozlaniu krwi, i zamruża oczy swoje, aby nie patrzał na złe:
3.GDAŃSKA.2017Ten, kto postępuje w sprawiedliwości i mówi to, co prawe; ten, kto brzydzi się zyskiem niesprawiedliwym, kto otrząsa swe ręce, by nie brać darów, kto zatyka uszy, by nie słuchać o rozlewie krwi, i zamyka oczy, by nie patrzeć na zło;
4.CYLKOWTen, który postępuje sprawiedliwie, a mówi prawdę; który się brzydzi zyskiem wydartym, a otrząsa dłonie, aby się nie tknęły przekupstwa, który zatyka ucho swoje, aby nie słyszał knowań krwawych, a zamyka oczy, aby nie spoglądał na niegodziwość.
5.TYSIĄCL.WYD5Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku, kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć -
6.BRYTYJKAKto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło,
7.POZNAŃSKAKto postępuje w sprawiedliwości, kto mówi rzeczy prawe, kto gardzi zyskiem płynącym z ucisku, kto dłoń swą otrząsa, by nie brać darów [przekupnych], zatyka swe uszy, by zbrodniczych [podszeptów] nie słuchać, zamyka swe oczy, by na zło nie patrzeć -
8.WARSZ.PRASKATen, kto uczciwie żyje i jest prawdomówny, i kto gardzi wszelkim wymuszonym zyskiem; kto ręką daje znak, że nie chce żadnych podarków, a uszy sobie zatyka, gdy jest namawiany do zbrodni, i kto oczy zamyka, by na zło nie patrzeć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi prawdę; kto się brzydzi wydartym zyskiem oraz otrząsa dłonie, by się nie tknęły przekupstwa; kto zatyka swoje ucho, aby nie słyszeć krwawych knowań oraz zamyka oczy, by nie spoglądać na zło.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto postępuje sprawiedliwie i mówi to, co prawe, odrzuca zysk z grabieży i nie korzysta z łapówek, zatyka uszy, aby nie słuchać o przelewie krwi, i zamyka oczy, by ich nie oswoić ze złem.