« Iza 33:18 Księga Izajasza 33:19 Iza 33:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ludu niewstydliwego nie ujrzysz, ludu wysokiéj mowy, tak żebyś nie mógł rozumieć wymowy języka jego, w którym żadnéj mądrości niemasz.
2.GDAŃSKA.1881Ludu okrutnego nie oglądasz, ludu głębokiej mowy, któregoś nie słyszał, i języka obcego, któregobyś nie rozumiał.
3.GDAŃSKA.2017Nie zobaczysz już okrutnego ludu, ludu o ciemnej, niewyraźnej mowie, o bełkotliwym i niezrozumiałym języku.
4.CYLKOWLudu zuchwałego nie zobaczysz, ludu zbyt ciemnej mowy, aby go zrozumieć, bełkocącego językiem bezmyślnym.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niewyraźnej mowie, nie do uchwycenia uchem, o bełkotliwym i niezrozumiałym języku.
6.BRYTYJKANie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem.
7.POZNAŃSKAJuż nie zobaczysz ludu zuchwałego, ludu o ciemnej, niezrozumiałej mowie, języku bełkotliwym, którego pojąć nie można.
8.WARSZ.PRASKANie zobaczysz już więcej tego pyszniącego się ludu, pokolenia mówiącego niejasno i niezrozumiale, barbarzyńców wydających różne dźwięki bez sensu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zobaczysz już zuchwałego ludu, ludu zbyt ciemnej mowy, by go zrozumieć; ludu, co bełkoce bezmyślnym językiem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zobaczysz już ludu zuchwałego, ludu niezrozumiałej mowy, trudnej do słuchania, bełkoczącego językiem zbyt trudnym, by go pojąć.