« Iza 38:11 Księga Izajasza 38:12 Iza 38:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(3) Pokolenie moje otjęto jest i ottoczono jest ode mnie jakoby przebytek pastuchow. (4) Przekrojon jest jako ot tkacza żywot moj, gdym jeszcze tczon, przestrzygł mię; od zarania aż do wieczora dokonasz mię.
2.PS.PUŁAWSKI(12) Pokolenie moje odjęto jest ❬...❭ ode mnie jakoby przebytek pastuchow. (13) Przestrzyżon jest jako od tkącego żywot moj, gdym jeszcze tkan, przestrzygł mie; od zarania aż do wieczora dokonasz mie.
3.WUJEK.1923Wiek mój przeminął i zwinion jest odemnie jako namiotek pasterski: przerzniony jest jako od tkacza żywot mój: gdym jeszcze zaczynał, przerznął mię, od zarania aż do wieczora dokonasz mię.
4.GDAŃSKA.1881Pobyt mój pomija, a przenosi się odemnie, jako namiot pasterski; oderznąłem żywot swój, jako tkacz; od krosien oderznie mię; dziś, pierwej niż noc nadejdzie, dokonasz mię.
5.GDAŃSKA.2017Moje życie przeminęło i przenoszone jest ode mnie jak namiot pasterski. Odciąłem swoje życie jak tkacz, on mnie odetnie od krosien. Dziś, zanim noc nadejdzie, zakończysz mnie.
6.CYLKOWByt mój zrywa się i unosi odemnie jako namiot pasterski; zwijam jako tkacz nić życia mojego; z przędziwa odetnie On mnie, - dziś, zanim noc, dokonasz mnie.
7.TYSIĄCL.WYD5Mieszkanie me rozbiorą i wyniosą daleko ode mnie jak namiot pasterzy. Zwijam jak tkacz moje życie. On mnie odcina od nici. Za dzień lub dwa skończysz ze mną.
8.BRYTYJKAMoja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien, poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy.
9.POZNAŃSKARozpada się moje mieszkanie, zostaje mi odebrane jak gdyby namiot pasterski. Jak tkacz - zwijam [nić] mego życia, On mnie odcina od przędzy. Od [brzasku] dnia aż do nocy do kresu mnie przybliża.
10.WARSZ.PRASKANamiot mój będzie porwany i rzucony daleko niczym namiot wędrownych pasterzy; jak tkacz [płótno], tak zwijam moje życie, by odciąć w końcu nitkę, która mnie z nim łączy. A Ty unicestwiasz mnie w ciągu dnia i nocy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój byt się ode mnie zrywa i unosi jak pasterski namiot; jak tkacz zwijam nić mojego życia; On odetnie mnie od przędziwa; dziś, zanim zapadnie noc, to mi dokonasz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMój szałas? Odebrany mi i złożony jak pasterski namiot. Zwijam me życie jak tkacz. Odciąłeś mnie od krosien, z dnia na noc położyłeś mi kres.