« Iza 38:8 Księga Izajasza 38:9 Iza 38:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pismo Ezechiasza króla Judzkiego, gdy był zachorzał i ozdrowiał z niemocy swojéj.
2.GDAŃSKA.1881Pisanie Ezechyjasza, króla Judzkiego, gdy był zachorował i wyzdrowiał z niemocy swojej:
3.GDAŃSKA.2017(Oto pismo Ezechiasza, króla Judy, gdy zachorował i wyzdrowiał:
4.CYLKOWPismo Chiskji, króla Jehudy, gdy zachorował i wyzdrowiał z niemocy swojej.
5.TYSIĄCL.WYD5Pieśń Ezechiasza, króla judzkiego, gdy popadł w chorobę, ale został z niej uzdrowiony:
6.BRYTYJKAPsalm Hiskiasza, króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby:
7.POZNAŃSKAKantyk Ezechiasza, króla Judy, z okresu jego choroby, z której został uzdrowiony:
8.WARSZ.PRASKAPieśń Ezechiasza, króla judzkiego, gdy znalazł się w chorobie, lecz został z niej uleczony:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to jest pismo Chiskjasza, króla Judy, gdy zachorował i wyzdrowiał ze swojej choroby:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA oto psalm Hiskiasza, króla Judy. Dotyczy on jego choroby i uzdrowienia: