« Iza 43:14 Księga Izajasza 43:15 Iza 43:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ja Pan, Święty wasz: Stworzyciel Izraelów, król wasz.
2.GDAŃSKA.1881Jam jest Pan, Święty wasz; Stworzyciel Izraelowy, Król wasz.
3.GDAŃSKA.2017Ja jestem PANEM, waszym Świętym, Stwórcą Izraela, waszym Królem.
4.CYLKOWJa Wiekuisty, Święty wasz, Twórca Israela, król wasz.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem Pan, wasz Święty, Stworzyciel Izraela, wasz Król!
6.BRYTYJKAJa, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem.
7.POZNAŃSKAJa, Jahwe, Święty wasz [Bóg], Stwórca Izraela, Jam jest Królem waszym!
8.WARSZ.PRASKAJa jestem waszym Panem i Świętym, Jam jest Izraela Stwórcą i Królem!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja, WIEKUISTY, wasz Święty, Twórca Israela, wasz Król.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJa, PAN, jestem waszym Świętym, Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem.