« Iza 43:16 Księga Izajasza 43:17 Iza 43:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który wywiódł poczwórne i konia, wojsko i mocnego: pospołu zasnęli, ani powstaną: starci są jako len i pogaśli.
2.GDAŃSKA.1881Który wywodzi wozy i konie, wojsko i siłę; czyni, że oraz upadają, a nie powstawają: gasną jako knot gaśnie.
3.GDAŃSKA.2017Który wyprowadza rydwany i konie, wojsko i siły; upadli razem, a nie powstaną: zgaśli, dotlili się jak knot.
4.CYLKOWKtóry wyprowadził wozy i rumaki, wojsko i potęgę, - społem legli, nie powstaną, dotliły się jako knot, pogasły.
5.TYSIĄCL.WYD5który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.
6.BRYTYJKAKtóry wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem; a oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot.
7.POZNAŃSKAktóry wyprowadza [do boju] rydwany i konie, zastępy potężne i mężne zarazem. Padli - już nie powstaną, pogaśli, dotlili się jak knoty.
8.WARSZ.PRASKATo On wyprawił na wojnę rydwany i konie, On także zebrał przeogromną armię. Otóż wszyscy legli, by się już nie podnieść, zgaśli, skończyli się jak tlejący knotek.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, który wyprowadził wozy i rumaki, wojsko i potęgę: Razem legli, nie powstaną, dotlili się jak knot, pogaśli.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITdowódca rydwanów i koni, wojska i zbrojnych oddziałów: Oto leżą i nie powstaną, zgaśli jak knot - spłonęli.