« Iza 52:12 Księga Izajasza 52:13 Iza 52:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto wyrozumie sługa mój: wywyższy się i wyniesie i wysoki będzie bardzo.
2.GDAŃSKA.1881Oto się szczęśliwie powiedzie słudze memu. Wywyższony i podniesiony i bardzo uwielbiony będzie.
3.GDAŃSKA.2017Oto się szczęśliwie powiedzie memu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony.
4.CYLKOWOto szczęśliwym będzie sługa Mój, wywyższonym i wyniesionym i wysoko bardzo postawionym.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie.
6.BRYTYJKAOto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony.
7.POZNAŃSKAOto triumfy odnosić będzie mój Sługa, wywyższony będzie i wyniesiony, postawiony bardzo wysoko.
8.WARSZ.PRASKAI oto powiedzie się mojemu Słudze, podniesie się, wzbije ku górze i urośnie bardzo!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto Mój sługa będzie szczęśliwym, wywyższonym, wyniesionym oraz bardzo wysoko postawionym.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto powiedzie się mojemu słudze. Dostąpi wywyższenia, uniesienia i wielkiego zaszczytu.