« Iza 57:9 Księga Izajasza 57:10 Iza 57:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mnóstwem drogi twojej spracowałaś się, nie rzekłaś: Odpocznę. Żywot ręki twej nalazłaś, dlategoś nie prosiła.
2.GDAŃSKA.1881Mnóstwem dróg swoich spracowałaś się, a nie mówisz: Daremnać to. Znalazłaś pomoc ręce swojej, dlategoś nie zemdlała.
3.GDAŃSKA.2017Zmęczyłaś się licznymi swymi drogami, ale nie powiedziałaś: Na próżno. Znalazłaś pomoc w swojej ręce, dlatego nie osłabłaś.
4.CYLKOWMnóstwem pielgrzymek twych znużyłaś się, nie powiedziałaś jednak: Koniec! Odnajdywałaś jeszcze życie w ręku twoich, a przeto nie ustałaś.
5.TYSIĄCL.WYD5Utrudziłaś się tyloma podróżami, ale nie powiedziałaś: Dosyć! Odnalazłaś żywotność twej siły, dlatego nie osłabłaś.
6.BRYTYJKAChociaż byłaś zmęczona swoją długą wędrówką, jednak nie mówiłaś: Daremny trud. Odkrywałaś w sobie dość sił żywotnych, dlatego nie zaprzestałaś.
7.POZNAŃSKATrudziłaś się licznymi swymi wędrówkami, [lecz nigdy] nie mówiłaś: "Na próżno!" Odnajdywałaś tężyznę w swym ciele, przeto nie ustawałaś.
8.WARSZ.PRASKAUmęczyłaś się w końcu podróżami licznymi, lecz nigdy nie mówiłaś, że masz ich już dosyć. Znajdowałaś w sobie ciągle nowe siły i nigdy nie byłaś zmęczona.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znużyłaś się mnóstwem twych pielgrzymek, jednak nie powiedziałaś: Koniec! Dlatego nie ustałaś, bo jeszcze odnajdywałaś życie w twoich rękach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMęczyły cię twoje liczne podróże, ale nie powiedziałaś: Mam dość! Znajdowałaś w sobie dość siły, dlatego nie osłabłaś.