« Iza 57:12 Księga Izajasza 57:13 Iza 57:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy wołać będziesz, niech cię wybawią zebrani twoi: a wszystkie one wiatr zaniesie, pochwyci powietrze. Ale kto ufa we mnie, odziedziczy ziemię i posiędzie górę świętą moje.
2.GDAŃSKA.1881Gdy zawołasz, niech cię wybawi zgraja twoja; ale wszystkie one rozniesie wiatr, i pochwyci marność. Lecz ten, co we mnie ufa, odziedziczy ziemię, a posiądzie górę świętą moję.
3.GDAŃSKA.2017Gdy zawołasz, niech wybawi cię twoja zgraja; ale wszystkich ich wiatr rozniesie i pochwyci marność. Lecz ten, który mi zaufa, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę.
4.CYLKOWGdy wołać będziesz, niech cię ocalą zgraje twoje; - ale wszystkie one rozniesie wiatr, zwionie powiew, a kto we Mnie ufa odziedziczy ziemię i posiędzie górę świętą Moję.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy będziesz wołać, niech cię ocalą twe obrzydłe [bożki]! Ale wiatr je wszystkie rozwieje, wicher je porwie. Kto zaś ucieknie się do Mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy moją świętą górę.
6.BRYTYJKAGdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię twoje ohydne bożki! Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę.
7.POZNAŃSKAGdy wołać będziesz - niechże cię wybawią twoi przyjaciele! Wszystkich ich wicher rozniesie i powiew ich porwie! Lecz kto mnie zaufa - ten posiądzie ziemię i przejmie w dziedzictwie moją Górę świętą!
8.WARSZ.PRASKAGdy zaczniesz wołać o pomoc, niech cię ocalą twoje obrzydliwe bóstwa! Wszystkie one będą przez wiatr uniesione, jeden podmuch je zabierze. Ten zaś, kto mnie zaufał, ziemię posiądzie i na własność weźmie Świętą Górę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy będziesz wołać niech cię ocalą twoje zgraje; ale wszystkie je wiatr rozniesie, zdmuchnie powiew, a ten, kto we Mnie pokłada nadzieję odziedziczy ziemię oraz posiądzie Moją świętą górę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy będziesz krzyczeć, niech cię wybawią gromady twoich bóstw! Wszystkie je uniesie wiatr, usunie powiew, lecz kto się u Mnie chroni, odziedziczy ziemię i posiądzie mą świętą górę.