« Iza 57:3 Księga Izajasza 57:4 Iza 57:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z kogoście się nagrawali? na kogoście gębę rozdzierali, a wywieszali język? azaście nie wy synowie złośliwa, nasienie kłamliwe?
2.GDAŃSKA.1881Nad kimże się cieszycie? przeciwko komuż rozdzieracie gębę, i wywieszacie język? Izali nie jesteście synowie nierządu, nasienie kłamliwe?
3.GDAŃSKA.2017Z kogo się naigrawacie? Na kogo rozdziawiacie usta i wywieszacie język? Czy nie jesteście synami nierządu, potomstwem fałszu;
4.CYLKOWZ kogo się naigrawacie, przeciw komu rozwieracie usta, wywieszacie język? Wszak to wy płodem występku, nasieniem kłamstwa!
5.TYSIĄCL.WYD5Z kogo się naśmiewacie? Na kogo otwieracie usta i wywieszacie język? Czyż wy nie jesteście dziećmi przestępstwa, potomstwem nieprawego łoża?
6.BRYTYJKAZ kogo się naigrawacie? Przeciwko komu rozdziawiacie usta, wywieszacie język? Czy to nie wy jesteście dziećmi odstępstwa, potomstwem kłamstwa?
7.POZNAŃSKAZ kogo się naigrawacie? Na kogo rozdziawiacie usta, wywieszacie język? Czyż nie jesteście płodem występku, potomstwem fałszu,
8.WARSZ.PRASKAZ kogóż to się tak wyśmiewacie? Na kogo usta otwieracie i wystawiacie język? Czyż sami nie jesteście dziećmi grzechu i pokoleniem kłamstwa?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z kogo się naigrywacie, przeciw komu otwieracie usta i wywieszacie język? Przecież to wy jesteście płodem występku, nasieniem kłamstwa!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ kogo się naśmiewacie? Przed kim rozdziawiacie usta? Komu wywieszacie język? Czy to nie wy jesteście dziećmi buntu i potomstwem kłamstwa?