« Iza 57:5 Księga Izajasza 57:6 Iza 57:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W stronach potoku dział twój, ten jest los twój : i onym lałaś mokrą ofiarę, ofiarowałaś obiatę: więc się o to gniewać nie będę.
2.GDAŃSKA.1881Między gładkim kamieniem potokowym jest dział twój. Cić są, ci losem twoim, na które też wylewasz ofiarę mokrą, a ofiarujesz ofiarę śniedną, i w temże bym się Ja kochał?
3.GDAŃSKA.2017Wśród gładkich kamieni potoku jest twój dział. Właśnie one są twoim losem, na nie wylewasz ofiarę z płynów i ofiarowujesz ofiarę z pokarmów. Czyż w tym miałbym mieć upodobanie?
4.CYLKOWWpośród polanek dolin dziedzictwo twoje; one, one udziałem twoim; im to lałaś zalewki, niosłaś objaty, - mamże wobec tego się uspokoić?
5.TYSIĄCL.WYD5Gładkie kamienie potoku - oto twój dział, one to, one [są] twoją wylosowaną częścią. Im też w ofierze wylewałaś płyny, ofiarowywałaś obiaty. Czyż mam być z nich zadowolony?
6.BRYTYJKATwój dział jest wśród gładkich kamieni łożysk rzecznych, one są twoim udziałem, także im wylewałeś ofiary z płynów, składałeś ofiary z pokarmów – czy mam się tym zadowolić?
7.POZNAŃSKAGładkie kamienie potoków są twoim dziedzictwem, one to, one stanowią twój los! Im to poświęcałaś libacje, składałaś ofiary z pokarmów. Czyż mogę w nich znaleźć zadowolenie?
8.WARSZ.PRASKAWygładzone kamienie potoków – oto twoja cząstka, one to stanowić będą dziedzictwo twoje. Im także składasz ofiary z płynów i różne potrawy przynosisz im w darze. I mam Ja spokojnie na to wszystko patrzeć?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twe dziedzictwo pośród polanek dolin; one, one są twoim udziałem; im to lałaś zalewki i niosłaś ślubne ofiary. Czy wobec tego mam się uspokoić?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTwój dział leży wśród gładkich rzecznych kamieni! To one przypadły ci losem. Również im wylewałaś płyny na ofiarę i ofiarowałaś pokarmy - czy mam to przeoczyć?