« Iza 57:7 Księga Izajasza 57:8 Iza 57:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A za drzwiami i za podwojem kładłaś pamiątkę twoję; boś się podle mnie odkryła, i przypuściłaś cudzołożnika: rozszerzyłaś łoże twoje, i postanowiłaś z nimi przymierze: umiłowałaś pościel ich ręką otworzoną.
2.GDAŃSKA.1881A za drzwiami i za podwojem położyłaś pamiątkę twoję, gdyż odemnie odchodząc odkrywasz się, a wstąpiwszy rozszerzasz łoże swe, czyniąc je przestworniejsze, niżeli poganie; umiłowałaś łoże ich, gdziekolwiek miejsce upatrzysz.
3.GDAŃSKA.2017A za drzwiami i za odrzwiami postawiłaś swoją pamiątkę, gdyż odchodząc ode mnie, odkrywałaś się innym, wstąpiłaś i rozszerzyłaś swoje łoże, czyniąc z nimi przymierze; kochałaś ich łoże w każdym miejscu, gdzie je widziałaś.
4.CYLKOWI za drzwiami i podwojami umieściłaś pamiątki twoje, bo odemnie się odwróciwszy odkryłaś i wstąpiłaś na nie, i rozszerzyłaś łoże twoje, i zawarłaś ugodę z niejednym z nich. Upodobałaś sobie nałożnictwo ich, miejsce wygodne upatrzyłaś sobie.
5.TYSIĄCL.WYD5Za bramą i za słupami odrzwi postawiłaś swój znak rozpoznawczy. Tak, z dala ode Mnie się odkrywałaś, weszłaś i rozszerzyłaś swe łoże. Ugodziłaś się o zapłatę z tymi, których łoże umiłowałaś; mnożyłaś z nimi czyny nierządne, patrząc na stelę.
6.BRYTYJKAZa drzwiami i futrynami stawiałaś swój znak rozpoznawczy i tak zdradzając mnie odkryłaś swoje łoże, i weszłaś na nie, rozszerzyłaś je, zmówiłaś się z tymi, którym chętnie się oddajesz, mnożąc swoje cudzołóstwa z nimi.
7.POZNAŃSKAZa podwojami i odrzwiami umieszczałaś swój symbol. Ode mnie się odwróciwszy - odkrywałaś swe łoże, wstępowałaś na nie i rozścielałaś je szeroko. Wchodziłaś w układy z tymi, z którymi lubiłaś dzielić swe łoże, patrzałaś na rękę.
8.WARSZ.PRASKAZaraz za bramą, za słupami odrzwi wzniosłaś pomniki dla siebie. Będąc z dala ode Mnie odkrywasz wszystkim swe łoże, wstępujesz na nie i każesz poszerzać. Wchodziłaś w układy z tymi, do których łoża lubiłaś wstępować. I pomnażałaś z nimi twe nierządne czyny, spoglądając przy tym spokojnie na stele.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za drzwiami i podwojami umieściłaś twoje pamiątki, i ode Mnie się odwróciwszy – odkryłaś się oraz na nie weszłaś; rozszerzyłaś twe łoże i zawarłaś ugodę z niejednym z nich. Upodobałaś sobie ich nałożnictwo, upatrzyłaś sobie wygodne miejsce.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZa drzwiami i odrzwiami umieszczałaś swe znaki! Tak! Nie zważając na Mnie, ścieliłaś łoże, kładłaś się na nim, zostawiałaś obok siebie miejsce, im chętna odcinałaś się ode Mnie - uwielbiałaś dzielić z nimi łoże i oglądać ich męskość.