« Iza 5:30 Księga Izajasza 6:1 Iza 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku, którego umarł król Ozyasz, widziałem Pana, siedzącego na stolicy wysokiéj i wyniosłéj: a to, co pod nim było, napełniało kościół.
2.GDAŃSKA.1881Roku, którego umarł król Uzyjasz, widziałem Pana, siedzącego na stolicy wysokiej i wyniosłej, a podołek jego napełniał kościół.
3.GDAŃSKA.2017W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię.
4.CYLKOWRoku śmierci króla Uzyi ujrzałem Pana, zasiadającego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraje (kobierca) jego napełniały świątynię.
5.TYSIĄCL.WYD5W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię.
6.BRYTYJKAW roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.
7.POZNAŃSKAW roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, Jahwe, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Kraj Jego szaty wypełnił Świątynię.
8.WARSZ.PRASKAW roku śmierci króla Ozjasza, widziałem Pana Boga siedzącego na wyniosłym tronie, a szata Jego swymi końcami wypełniała całą świątynię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W roku śmierci króla Uzjasza ujrzałem Pana, który zasiadał na wysokim oraz wyniosłym tronie, a skraje jego szaty napełniały Świątynię.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział On na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg Jego szaty wypełniał świątynię.