« Iza 7:17 Księga Izajasza 7:18 Iza 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dnia onego: Świśnie Pan na muchę, która jest na końcu rzek Egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi Assur.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem stanie się dnia onego, że zaświśnie Pan na muchy, które są na końcu rzek Egipskich, i na pszczoły, które są w ziemi Assyryjskiej.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się w tym dniu, że PAN zaświszcze na muchy, które są na krańcach rzek Egiptu, i na pszczoły, które są w ziemi Asyrii.
4.CYLKOWI będzie dnia onego zaświśnie Wiekuisty na szerszenie, co na krańcach strumieni Micraimu i na osy, które w ziemi Aszur.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy przy końcu odnóg Nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej.
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, że Pan gwizdnie na muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej,
7.POZNAŃSKAI to nastąpi w te dni: Jahwe świstem muchę przywabi znad ujścia rzek Egiptu i pszczołę z asyryjskiej ziemi,
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych przywieje Pan komary z egipskich odnóg Nilu i pszczoły z krainy Assur.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego dnia będzie, że WIEKUISTY zaświśnie na szerszenie, które są na krańcach strumieni Micraimu i na osy, które są w ziemi Aszur,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu gwizdnie PAN na muchę z Egiptu, znad odnóg Nilu, oraz na pszczołę z Asyrii,