« Iza 7:1 Księga Izajasza 7:2 Iza 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dali znać domowi Dawidowemu, rzekąc: Odopoczęła Syrya na Ephraimie. I poruszyło się serce jego i serce ludu jego, jako się wzruszają drzewa leśne od wiatru.
2.GDAŃSKA.1881I oznajmiono domowi Dawidowemu, mówiąc: Zmówiła się Syryja z Efraimem. Tedy się poruszyło serce jego, i serce ludu jego, jako się poruszają drzewa leśne od wiatru.
3.GDAŃSKA.2017I doniesiono domowi Dawida: Syria zmówiła się z Efraimem. Wtedy zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą od wiatru drzewa w lesie.
4.CYLKOWA gdy oznajmiono domowi Dawida: Stanął obozem Aram wraz z Efraimem, wtedy zadrżało jego serce i serce narodu jego, jak drżą drzewa leśne od wiatru.
5.TYSIĄCL.WYD5I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: Aram stanął obozem w Efraimie! Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie.
6.BRYTYJKAA gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru.
7.POZNAŃSKADoniesiono wtedy na dwór Dawidowy: - Aramejczycy rozłożyli się obozem na ziemi Efraima! Wówczas zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa leśne w czasie wichury.
8.WARSZ.PRASKAKiedy wiadomość o tym, że Aramejczycy stanęli obozem w Efraimie dotarła do pałacu Dawida, wówczas zadrżało serce króla i serce całego ludu, tak jak drżą drzewa w lesie od wichru.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy oznajmiono domowi Dawida: Aram stanął obozem wraz z Efraimem – wtedy zadrżało jego serce oraz serce jego narodu, tak jak od wiatru drżą leśne drzewa.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDomowi Dawida doniesiono, że Aram sprzymierzył się z Efraimem. Na tę wieść zadrżał on sam oraz cały jego lud, jak drżą drzewa w lesie, gdy uderzy w nie wiatr.