« Iza 7:19 Księga Izajasza 7:20 Iza 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia ogoli Pan brzytwą najętą, tymi, którzy są za rzeką, królem Assyryjskim, głowę i włosy na nogach i wszystkę brodę.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego ogoli Pan brzytwą najętą przez tych, którzy są za rzeką, to jest (przez króla Assyryjskiego) głowę, i włosy na nogach, także i brodę wszcząt ogoli.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu Pan ogoli wynajętą brzytwą – tymi, którzy są za rzeką, czyli królem Asyrii – głowę i włosy na nogach, także i brodę obetnie.
4.CYLKOWDnia onego zgoli Pan brzytwą najętą na brzegach rzeki, królem Aszuru, głowę i włosy nóg; a niemniej i brodę zdejmie ona.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu ogoli Pan brzytwą, wynajętą za Rzeką, głowę i włosy na nogach, także i brodę obetnie.
6.BRYTYJKAW owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za Rzeką, ręką króla asyryjskiego, głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie usunie.
7.POZNAŃSKAW dniu tym: brzytwą wynajętą nad brzegami Eufratu (przy pomocy króla Asyrii) zgoli Pan głowy i nóg owłosienie, a nawet brody usunie.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym Pan, brzytwą wypożyczoną za Rzeką, ogoli króla Asyrii całą jego głowę oraz wszystkie włosy na ciele a poza tym pozbawi go także brody.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego dnia Pan zgoli brzytwą, którą najął na brzegach rzeki – królem Aszuru, głowę i włosy nóg; a ona zdejmie i brodę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za Eufratem, to jest ręką króla Asyrii, głowę i włos na nogach, a także zarost na brodzie.