« Iza 7:3 Księga Izajasza 7:4 Iza 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczesz do niego: Patrz, abyś milczał: nie bój się, a serce twoje niechaj się nie lęka dwu ogonów tych głowień kurzących się popędliwością gniewu Rasyna, króla Syryjskiego, i syna Romeliasza:
2.GDAŃSKA.1881A powiedz mu: Patrz, abyś się nie frasował; nie bój się, a serce twoje niechaj się nie lęka tych dwóch ostatków głowien kurzących się, to jest, zapalczywości gniewu Rasyna z Syryjczykami, i syna Romelijaszowego,
3.GDAŃSKA.2017I powiedz mu: Uważaj i bądź spokojny; nie bój się i niech twoje serce nie lęka się z powodu dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zapalczywego gniewu Resina z Syrią oraz syna Remaliasza.
4.CYLKOWI powiesz mu: Miej się na baczności, a zachowuj się spokojnie; nie obawiaj się, i niech się serce twe nie lęka dwu tych niedopałków dymiących się głowien - wobec zapalczywego gniewu Recyna i Aramu, i syna Remalji.
5.TYSIĄCL.WYD5i powiedz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się! Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza:
6.BRYTYJKAI powiedz mu: Miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem i syn Remaliasza,
7.POZNAŃSKAI powiesz mu: Strzeż się i zachowaj spokój! Nie trwóż się, niech serce twe nie lęka się tych dwóch niedopałków dymiących głowni, to jest gniewu Recina i Aramu oraz syna Remaljahu,
8.WARSZ.PRASKAPowiesz [Achazowi] tak: Uważaj, nie bój się, nie lękaj się niczego! niech się nie trwoży twoje serce z powodu tych dwu niedopałków dymiącej głowni; [niech cię nie przeraża] wściekłość Resina Aramejczyka i syna Remaliasza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mu powiesz: Miej się na baczności oraz zachowuj się spokojnie; nie obawiaj się, niechaj twe serce się nie lęka tych dwóch niedopałków dymiących się głowni zapalczywego gniewu Recyna i Aramu, i syna Remaliasza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz mu tak: Uważaj, lecz bądź spokojny. Nie bój się. Niech twoje serce nie truchleje z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni, bo tylko tak można określić gniew Resina z Aramem i gniew syna Remaliasza.