« Iza 7:5 Księga Izajasza 7:6 Iza 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ciągnijmy do Judy, a wzbudźmy go, i oderwiemy go do nas, i postanówmy króla w pośrodku jéj, syna Tabeel.
2.GDAŃSKA.1881Ciągnijmy przeciwko ziemi Judzkiej, a utrapmy ją leżą, i oderwijmy ją do siebie, a postanówmy króla w pośród niej, syna Tabealowego.
3.GDAŃSKA.2017Wyruszmy przeciw Judzie i nastraszmy ją, zróbmy sobie w niej wyłom i ustanówmy w niej królem syna Tabeela;
4.CYLKOWWtargniem do Jehudy i zatrwożym ją, i otworzym ją sobie i ogłosim królem w niej syna Tobala.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela!
6.BRYTYJKAWyruszmy do Judy i przestraszmy ją, i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala.
7.POZNAŃSKAWyruszmy przeciw [krainie] Judy i nastraszmy ją, przyłączmy ją do siebie, a królem w niej ustanówmy syna Tabeela!
8.WARSZ.PRASKARuszajmy na mieszkańców Judy; przerazimy ich najprzód a potem zdobędziemy ich kraj a syna Tabeela ogłosimy ich królem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtargniemy do Judy oraz ją zatrwożymy; otworzymy ją sobie i ogłosimy w niej królem syna Tabeela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyruszmy na Judę, zastraszmy ją, podzielmy ją między siebie i ustanówmy w niej królem syna Tabala.