« Iza 7:7 Księga Izajasza 7:8 Iza 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale głową Syryi Damaszek, a głową Damaszku Rasyn: a jeszcze sześćdziesiąt i pięć lat, i przestanie Ephraim być ludem.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem głową Syryi jest Damaszek, a głową Damaszku Rasyn; a po sześćdziesięciu i pięciu latach będzie potarty Efraim, tak, iż więcej ludem nie będzie.
3.GDAŃSKA.2017Głową Syrii bowiem jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; a po sześćdziesięciu pięciu latach Efraim będzie tak rozbity, że już nie będzie ludem.
4.CYLKOWBo głową Aramu Damesek, a głową Damesku Recyn; a w sześćdziesiąt pięć lat rozpadnie się Efraim - przestanie być ludem.
5.TYSIĄCL.WYD5(a)Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; (a)i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza;
6.BRYTYJKAGdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn; I jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem.
7.POZNAŃSKABo stolicą Aramu jest Damaszek, a Recin - głową Damaszku. (W przeciągu zaś lat sześćdziesięciu pięciu zniszczony Efraim przestanie być narodem).
8.WARSZ.PRASKAStolicą Aramejczyków jest Damaszek, głową zaś Damaszku – Resin. Ale jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat i nie będzie śladu po Efraimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż głową Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku – Recyn; zaś Efraim się rozpadnie w sześćdziesiąt pięć lat, przestanie być ludem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin. Jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim, rozbity, przestanie być ludem.