« Jer 1:3 Księga Jeremiasza 1:4 Jer 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Stało się mówię, słowo Pańskie do mnie, mówiąc
3.GDAŃSKA.2017Doszło do mnie słowo PANA mówiące:
4.CYLKOWDoszło mnie wtedy słowo Wiekuistego, głosząc:
5.KRUSZYŃSKII zwrócił Bóg do mnie słowo, mówiąc:
6.TYSIĄCL.WYD1Odezwał się do mnie głos Jahwe mówiący:
7.TYSIĄCL.WYD5Pan skierował do mnie następujące słowo:
8.BRYTYJKADoszło mnie słowo Pana tej treści:
9.POZNAŃSKAJahwe skierował do mnie swe słowo, mówiąc:
10.WARSZ.PRASKAPan przemówił do mnie w te słowa:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN skierował do mnie Słowo tej treści: