« Jer 1:5 Księga Jeremiasza 1:6 Jer 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem: A, a, a, Panie Boże! oto nie umiem mówić; bom ja jest dziecina.
2.GDAŃSKA.1881I rzekłem: Ach, ach panujący Panie! Oto nie umiem mówić, bom jest dziecięciem.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedziałem: Ach, Panie BOŻE! Oto nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem.
4.CYLKOWI rzekłem: O Panie, Wiekuisty! Otom niezdolny mówić, bom młodzieńcem jeszcze.
5.KRUSZYŃSKIA ja odpowiedziałem: "Ach! Panie, Boże! Ja mówić nie umię, dziecięciem bowiem jestem!"
6.TYSIĄCL.WYD1Lecz ja rzekłem: Ach, Panie mój, Jahwe, patrz, mówić nie umiem, bo jestem tak młody.
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!
8.BRYTYJKAWtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody.
9.POZNAŃSKAJa jednak rzekłem: - Ach, Panie mój, Jahwe, oto nie umiem przemawiać, gdyż jestem [zbyt] młody.
10.WARSZ.PRASKAA wtedy odpowiedziałem: Ależ, Panie mój i Boże, wcale nie umiem przemawiać, jestem jeszcze bardzo młody.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedziałem: O Panie, WIEKUISTY! Oto jestem niezdolny do mówienia, bo jestem jeszcze młodzieńcem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAch, Wszechmocny PANIE - odpowiedziałem - ja nie potrafię przemawiać, jestem jeszcze za młody.