« Jer 10:1 Księga Jeremiasza 10:2 Jer 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Wedle dróg pogańskich nie uczcie się, a znamion niebieskich nie bójcie się, których się boją poganie; boć ustawy narodów próżne są.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Drogi pogańskiej nie uczcie się, a zanamion niebieskich nie bójcie się; bo się ich poganie boją.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Nie uczcie się drogi pogan i nie bójcie się znaków na niebie, bo to poganie ich się boją.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Do drogi narodów nie przywykajcie, a przed znamionami nieba nie trwóżcie się, choć trwożą się narody przed niemi.
5.KRUSZYŃSKITak mówił Bóg: Nie uczcie się drogi narodów, i nie obawiajcie się znaków na niebie, jako obawiają się ich narody.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «W zwyczaje pogańskie nie wchodźcie, nie bójcie się znaków niebieskich! Poganie to nimi się trwożą.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów ani nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że obawiają się ich narody.
8.BRYTYJKATak mówi Pan:Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają!
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Nie przyswajajcie sobie obrzędów pogańskich i nie lękajcie się wróżb [ze zjawisk] na niebie, bo to poganie ich się lękają.
10.WARSZ.PRASKAPan upomina, byście nie szli drogami, którymi chodziły kiedyś wszystkie inne narody. Nie dajcie się przerazić znakami z nieba, choć tak bardzo obawiają się ich wszystkie inne ludy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Do drogi narodów nie przywykajcie i nie trwóżcie się przed znakami nieba, choć przed nimi trwożą się narody.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Nie uczcie się zwyczajów narodów, nie bójcie się też znaków na niebie, których te narody się boją!