« Jer 14:20 Księga Jeremiasza 14:21 Jer 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie daj nas na zelżywość dla imienia twego, a nie czyń nam zelżywości, stolicy chwały twojéj: wspomnij, nie targaj przymierza twego z nami.
2.GDAŃSKA.1881Nie odrzucajże nas dla imienia twego, nie podawajże w lekkość stolicy chwały twojej; wspomnijże, nie targaj przymierza twego z nami.
3.GDAŃSKA.2017Nie odrzucaj nas przez wzgląd na twoje imię, nie dopuść do znieważenia tronu swojej chwały. Pamiętaj o swoim przymierzu i nie zrywaj go z nami.
4.CYLKOWNie porzucaj gwoli imieniu Twojemu, nie poniżaj stolicy wspaniałości Twojej; wspomnij, nie zrywaj przymierza Twego z nami!
5.KRUSZYŃSKINie pogardzaj dla imienia Twego, nie pogardzaj tronem chwały Twojej; wspomnij - nie rozrywaj przymierza Twego z nami!
6.TYSIĄCL.WYD1Nie gardź przez wzgląd na Twe imię, nie bezcześć tronu Twego chwały. Przypomnij sobie i nie łam Twojego z nami przymierza!
7.TYSIĄCL.WYD5Nie odrzucaj [nas] przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały! Pamiętaj, nie zrywaj przymierza z nami!
8.BRYTYJKANie pogardź nami przez wzgląd na twoje imię, nie dopuść do zbezczeszczenia tronu twojej chwały; wspomnij, a nie zrywaj twojego przymierza z nami!
9.POZNAŃSKANie odrzucaj [nas] przez wzgląd na Twe Imię! Nie poniewieraj tronem Twojej chwały! Pamiętaj! Nie zrywaj Twojego Przymierza z nami!
10.WARSZ.PRASKAPrzestań nas już odrzucać przez wzgląd na Imię Twoje, nie bezcześć już dłużej tronu Twojej chwały. Wspomnij na nas i nie niszcz Przymierza, które z nami już kiedyś zawarłeś.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie porzucaj ze względu na Twoje Imię! Nie poniżaj tronu Twej wspaniałości! Wspomnij i nie zrywaj z nami Twojego Przymierza!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pogardź nami, miej wzgląd na Twe imię, nie dopuść do zbezczeszczenia tronu Twojej chwały. Wspomnij, nie zrywaj z nami Twojego przymierza!