« Jer 14:22 Księga Jeremiasza 15:1 Jer 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Choćby stanął Mojżesz i Samuel przedemną, nie mam serca do ludu tego: wypądź je od oblicza mego, a niech wynidą.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do mnie: Choćby stanął Mojżesz i Samuel przed obliczem mojem, nie miałbym serca do ludu tego; puść ich od oblicza mego, a niech precz idą.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do mnie: Choćby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, nie miałbym serca do tego ludu. Wypędź ich sprzed mego oblicza i niech idą precz.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie: Choćby stanął Mojżesz i Samuel przedemną, nie skłoniłaby się już dusza Moja do ludu tego; odpraw ich z przed oblicza Mojego, a niech idą!
5.KRUSZYŃSKIBóg mi odpowiedział: Kiedy Mojżesz i Samuel stanęli przedemną, moja dusza nie zwróciła się do tego ludu; odrzuciła ich od oblicza mego i odeszli!
6.TYSIĄCL.WYD1Jahwe rzekł do mnie: «Choćby Mojżesz i Aaron stanęli przede mną, nie mam upodobania w tym narodzie. Wypędź ich ode mnie, niech sobie idą!
7.TYSIĄCL.WYD5Pan jednak powiedział mi: Nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede Mną, serce moje nie skłoniłoby się ku temu ludowi. Wypędź ich sprzed mojego oblicza i niech odejdą!
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do mnie: Choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz!
9.POZNAŃSKAJahwe rzekł do mnie: - Choćby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, nie zwróciłbym serca ku temu ludowi. Odpędź [ich] precz sprzed mego oblicza; niech odejdą!
10.WARSZ.PRASKAPan mi powiedział: Nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przed moim obliczem, też nie będę już miał serca dla tego ludu. Odrzuć ich daleko sprzed moich oczu, niech pójdą precz!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY do mnie powiedział: Choćby stanął przede mną Mojżesz i Samuel, Ma Osoba nie skłoni się do tego ludu; odpraw ich z przed Mojego oblicza; niech idą!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN powiedział do mnie: Choćby stanęli przede Mną Mojżesz i Samuel, nie okażę temu ludowi przychylności. Wypędź ich sprzed mojego oblicza. Niech idą!