« Jer 15:15 Księga Jeremiasza 15:16 Jer 15:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923. Nalazły się mowy twoje, i pojadłem je, i było mi słowo twoje weselem i radością serca mego; bo wzywano imienia twego nademną, Panie, Boże zastępów!
2.GDAŃSKA.1881Gdy się znalazły mowy twoje, zjadłem ich, a było mi słowo twoje weselem i radością serca mego, ponieważ się nazywam od imienia twego, Panie, Boże zastępów!
3.GDAŃSKA.2017Gdy się znalazły twoje słowa, zjadłem je, a twoje słowo było dla mnie weselem i radością mego serca. Nazywam się bowiem twoim imieniem, PANIE, Boże zastępów!
4.CYLKOWGdy dochodziły mnie słowa Twoje pochłaniałem je, a było mi słowo Twoje rozkoszą i pociechą serca; albowiem mianowane imię Twoje nademną, Wiekuisty, Boże zastępów.
5.KRUSZYŃSKIGdy dochodziły mnie słowa Twoje, pochłaniałem je; stały się słowa Twoje dla mnie rozkoszą i radością serca mojego; imię Twoje bowiem nademną jest wzywane, Boże, Panie zastępów.
6.TYSIĄCL.WYD1Wchłaniałem, gdy się znalazły Twe słowa. Twe słowo mi było rozkoszą i radością serca mojego. Wszak w imię Twoje jestem nazwany, o Jahwe, Boże Zastępów!
7.TYSIĄCL.WYD5Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!
8.BRYTYJKAIlekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwany, Panie, Boże Zastępów.
9.POZNAŃSKAZnalazłszy Twe słowa, chłonąłem je; Twe słowo było mi rozkoszą i radością serca mojego. Bo Twoim Imieniem byłem nazwany. Jahwe, Boże Zastępów!
10.WARSZ.PRASKAZawsze pochłaniałem Twe słowa, gdy tylko je słyszałem, i były one dla mnie prawdziwą rozkoszą i radością niewymowną dla mojego serca. Bo przecież Twoje Imię nosiłem, Panie mój i Boże Zastępów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy dochodziły mnie Twoje słowa pochłaniałem je, Twoje słowo było mi rozkoszą oraz pociechą serca; gdyż nade mną zostało ustanowione Twoje Imię, WIEKUISTY, Boże Zastępów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy odnajdywałem Twe słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem, radością mojego serca, gdyż wzywano nade mną Twojego imienia, PANIE, Boże Zastępów.