« Jer 15:19 Księga Jeremiasza 15:20 Jer 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dam cię ludowi temu murem miedzianym, mocnym: i będą walczyć na cię, a nie przemogą; bom Ja z tobą jest, abym cię zbawił i wyrwał cię, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Bom cię postawił przeciw ludowi temu jako mur miedziany i obronny; i będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą; bom Ja z tobą, abym cię wybawiał i wyrywał, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017A uczynię cię dla tego ludu warownym murem spiżowym. Będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić i ocalić, mówi PAN.
4.CYLKOWBo postawię cię wobec ludu tego jako mur spiżowy, warowny, i będą walczyli przeciw tobie, ale nie zmogą cię; bom Ja z tobą, abym cię wspomagał, i wybawiał, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKII uczynię cię dla ludu tego murem spiżowym warownym; będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą, bom ja z tobą, abym cię wspomagał i wybawiał - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Uczynię cię przeciw temu ludowi murem spiżowym, warownym: i będą z tobą walczyli, lecz nie zdołają cię przemóc. Ja bowiem będę przy tobie, by cię ocalić i wyrwać — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAUczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym; i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAUczynię ciebie wobec tego ludu warownym murem spiżowym. Będą cię zwalczać, ale cię nie zmogą, bom Ja jest przy tobie, aby cię wybawić i ocalić - zapewnia Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAI uczynię cię dla tego ludu murem spiżowym, którego żaden wojownik nie zwali. Będą z tobą walczyć, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię ratować i bronić – oto co Pan mówi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo postawię cię przed tym ludem jak mur spiżowy, warowny; będą walczyli przeciw tobie, lecz cię nie zmogą; bo Ja jestem z tobą, aby cię wspomagać i wybawiać mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo uczyniłem cię dla tego ludu murem spiżowym, niezdobytym. Będą cię zwalczać, lecz nie przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować - oświadcza PAN.