« Jer 15:5 Księga Jeremiasza 15:6 Jer 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tyś mię opuściło, mówi Pan, poszłoś nazad: i wyciągnę rękę moję na cię i zabiję cię: upracowałem się prosząc.
2.GDAŃSKA.1881Tyś mię opuściło, mówi Pan, poszłoś nazad. Przetoż wyciągnę rękę moję na cię, abym cię wytracił; ustałem od żalu.
3.GDAŃSKA.2017Ty mnie opuściłaś, mówi PAN, odwróciłaś się ode mnie. Dlatego wyciągnę na ciebie moją rękę, aby cię wytracić; zmęczyłem się żałowaniem.
4.CYLKOWTyś opuściła Mnie, rzecze Wiekuisty, wstecz odstąpiłaś, wyciągnąłem też rękę Moją i zniszczyłem cię; znużyłem się politowaniem.
5.KRUSZYŃSKITyś mnie odrzuciła - rzecze Bóg, abyś szła w tyle; i wyciągnąłem na cię rękę moją, aby cię zgubić, ustałem w litości.
6.TYSIĄCL.WYD1Ty mię rzuciłaś — wyrocznia Jahwe — tyłem się do mnie odwróciłaś. Więc wyciągnąłem przeciw tobie rękę, poddałem ciebie zagładzie. Znużyła mnie pobłażliwość.
7.TYSIĄCL.WYD5Ty Mnie odrzuciłaś - wyrocznia Pana - odwróciłaś się tyłem. A Ja wyciągnąłem rękę nad tobą i zniszczyłem cię. Mam dość przebaczania!
8.BRYTYJKATy mnie odrzuciłaś, mówi Pan, tyłem się do mnie odwróciłaś. Wyciągnąłem więc moją rękę przeciwko tobie i zniszczyłem cię, mam dość pobłażania.
9.POZNAŃSKATyś sama mnie odtrąciła - stwierdza Jahwe - precz odeszłaś. Wyciągnąłem przeto swą rękę nad tobą i wydałem cię na zgubę; znużyłem się pobłażaniem.
10.WARSZ.PRASKASama Mnie odrzuciłaś – mówi Pan, sama odwróciłaś się do Mnie tyłem. Wyciągnąłem więc w twoją stronę me niszczące ramię, bo mam już dosyć okazywania ci łaski.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty Mnie opuściłaś mówi WIEKUISTY, wstecz odstąpiłaś, zatem wyciągnąłem na ciebie Moją rękę i cię zniszczyłem; znużyłem się zlitowaniem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTy Mnie odrzuciłaś - oświadcza PAN. Cofasz się! Dlatego podniosłem na ciebie rękę. Zniszczę cię! Zmęczyłem się pobłażaniem.