« Jer 15:6 Księga Jeremiasza 15:7 Jer 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozproszę je łopatą wiejadlnią w bramach ziemskich, pobiłem i wytraciłem lud mój: a przecie nie wrócili się z dróg swoich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż ich rozwieję wiejaczką po bramach tej ziemi, osierocę i wygubię ich; bo się od dróg swoich nie nawracali.
3.GDAŃSKA.2017Rozwieję ich wiejadłem w bramach tej ziemi, osierocę i wygubię mój lud, bo nie zawrócili ze swoich dróg.
4.CYLKOWI rozwiałem ich wiejadłem przez bramy tej ziemi; osierociłem i wygubiłem lud mój, a jednak z bezdroży swych się nie nawrócili.
5.KRUSZYŃSKIPrzesieję cię przez sito w bramach kraju; pozbawię dzieci, zagubię lud mój, nie wróci swojemi drogami.
6.TYSIĄCL.WYD1Przewiałem ich w bramach kraju wiejadłem, zrobiłem lud mój bezdzietnym, doprowadziłem do zguby, bo z dróg swych wrócić nie chcieli.
7.TYSIĄCL.WYD5Oddzieliłem ich wiejadłem w bramach kraju, pozbawiłem potomstwa i wygubiłem swój naród, ale oni postępowania swego nie zmienili.
8.BRYTYJKAPrzewiałem ich wiejadłem po miastach tej ziemi, osierociłem i wygubiłem mój lud, gdyż nie zawrócili ze swoich dróg.
9.POZNAŃSKAPrzewiałem ich wiejadłem w bramach tego kraju, pozbawiłem potomstwa mój lud i wytraciłem, lecz nie zawrócili z dróg swoich.
10.WARSZ.PRASKAPrzepuściłem ich tedy wszystkich przez wiejadło, we wszystkich osiedlach tego kraju. Pozbawiłem mój lud jego dzieci, wyniszczyłem go, bo nie chciał zejść z drogi, którą kroczył.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozwiałem ich wiejadłem przez bramy tej ziemi; osierociłem i wygubiłem Mój lud, bowiem nie zawrócili ze swych bezdroży.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzesieję ich rzeszotem w miastach tej ziemi, pozbawię ich dzieci i wygubię mój lud, bo nie odwrócili się od swego postępowania.