« Jer 16:9 Księga Jeremiasza 16:10 Jer 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy opowiesz ludowi temu te wszystkie słowa, i rzeką do ciebie: Dlaczego Pan mówił na nas to wszystko złe wielkie? Co za nieprawość nasza? i co za rzech nasz, któryśmy zgrzeszyli Panu, Bogu naszemu?
2.GDAŃSKA.1881A gdy opowiesz ludowi temu wszystkie te słowa, a rzekliby do ciebie: Przecz Pan wyrzekł przeciwko nam to wszystko wielkie złe? I cóż jest za nieprawość nasza, i co za grzech nasz, którymeśmy zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu naszemu?
3.GDAŃSKA.2017A gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, a zapytają cię: Czemu PAN zapowiedział przeciwko nam całe to wielkie nieszczęście? I jaka jest nasza nieprawość, i jaki nasz grzech, który popełniliśmy przeciwko PANU, naszemu Bogu?
4.CYLKOWA gdy opowiesz ludowi temu wszystkie te słowa, a rzekną do ciebie: Za cóż wyrzekł Wiekuisty przeciw nam to nieszczęście wielkie, i jakież przewinienia nasze, i jakim grzech nasz, którymśmy zgrzeszyli Wiekuistemu, Bogu naszemu?
5.KRUSZYŃSKIA gdy ogłosisz to ludowi temu, wszystkie słowa te, rzekną do ciebie: "Dlaczego Bóg zapowiada nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Jakaż jest przewrotność nasza i jaki grzech nasz, któryśmy popełnili względem Boga, Pana naszego?"
6.TYSIĄCL.WYD1Gdy ogłosisz to wszystko ludowi, a zapytają cię: "Dlaczego grozi nam Jahwe tymi wszystkimi nieszczęściami? W czym jest nasza wina i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Bogu naszemu, Jahwe?" —
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci: Dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega występek i grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu?
8.BRYTYJKAA gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, a oni ci powiedzą: Za co Pan zapowiedział nam całe to wielkie nieszczęście? I jaka jest nasza wina i jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, Bogu naszemu?
9.POZNAŃSKAGdy więc ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, a oni mówić ci będą: "Z jakiej to przyczyny zapowiada nam Jahwe te wszystkie wielkie nieszczęścia, jaka jest wina nasza i jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe, Bogu naszemu?"
10.WARSZ.PRASKAKiedy już to wszystko przekażesz temu ludowi, zapytają: Dlaczego Pan ogłosił przeciwko nam tak ogromne nieszczęścia? Jakąż to zbrodnię popełniliśmy, jakiego grzechu dopuściliśmy się przeciwko Panu i Bogu naszemu? –
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy powiesz temu ludowi wszystkie te słowa, a powiedzą do ciebie: Za co WIEKUISTY wypowiedział przeciw nam to wielkie nieszczęście i jakie są nasze przewinienia? Jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy WIEKUISTEMU, naszemu Bogu?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy oznajmisz to wszystko temu ludowi, a oni cię zapytają: Za co PAN zapowiada nam całe to wielkie nieszczęście? Jaka jest nasza wina? Jaki grzech popełniliśmy wobec PANA, naszego Boga? -